Distància:

21 km

Desnivell:

+700 m

Recollida dorsals:

A partir de les 7:45

Horari sortida cursa

A les 9:00 sortida cursa 21 km. Temps màxim arribada fins a les 12:30.

Recorregut

Recorregut cursa 21 km.