Data Límit d’inscripció On-Line: 29 de febrer de 2020

Clica aquí dessota per a la inscripció On-Line:

Inscripcions Saltamarrades 6km/11km/21km

Llistat Inscrits

Document de responsabilitats dels participants

Els participants hauran d’omplir i presentar el dia de la cursa el següent document acreditatiu de llurs condicions físiques i de llurs responsabilitats:
saltamarrades_2020_participant_plec_descarrec_responsabilitats_i_certificat_aptitud_fisica

Autorització participació menors d’edat (16 i 17 anys)

Pels menors d’edat de 16 a 17 anys per a totes les curses,  cal que els pares, tutors o responsables omplin i signin l’autorització corresponent per a la cursa. L’autorització corresponent es pot descarregar en els enllaços adjunts aquí dessota. L’autorització s’ha de presentar el dia de la cursa.
autoritzacio_menors_de_16_a_17_participacio_cursa_saltamarrades_2020_21km
autoritzacio_menors_de_16_a_17_participacio_cursa_saltamarrades_2020_11km
autoritzacio_menors_de_16_a_17_participacio_cursa_saltamarrades_2020_5km

Assegurança

Segons la Llei de l’Esport 8/1999 tots els participants han de disposar d’una assegurança esportiva individual. Per aquells que no disposin de llicència de qualsevol de les federacions esportives catalanes l’organització ofereix la contratació d’una assegurança per aquesta jornada. Es podrà contractar al mateix moment de retirar el dorsal i el seu preu és de 2€.
L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència adients.